Nie chcemy być dobrzy, chcemy być najlepsi.

Szkolenia BHP i P-POŻ

W skład kadry prowadzącej szkolenia BHP wchodzą  wysoko wykwalifikowane i doświadczone osoby:

 • oficerowie Państwowej Straży Pożarnej
 • ratownicy medyczni
 • specjaliści ds. BHP

Prowadzimy szkolenia okresowe z zakresu bhp dla wszystkich grup zawodowych:

 • pracodawców oraz innych osób kierujących pracownikami
 • pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych
 • pracowników administracyjno-biurowych
 • pracowników inżynieryjno-technicznych
 • pracowników służb bezpieczeństwa i higieny pracy

W zakres oferowanego przez naszą Firmę okresowego szkolenia BHP wchodzą między innymi:

 • Aktualizacja i uzupełnienie wiadomości oraz umiejętności pracowników z zakresu BHP
 • Zapoznanie pracowników z Oceną Ryzyka Zawodowego danego stanowiska
 • Zapoznanie pracowników z procedurami postępowaniem w razie wypadku
 • Zapoznanie pracowników z właściwym postępowaniem w razie pożaru
 • Zapoznanie pracowników z zadaniami i obowiązkami podczas akcji ratowniczej
 • Zapoznanie pracowników z zasadami pierwszej pomocy przedmedycznej
 • Zapoznanie pracowników z właściwym użyciem urządzeń gaśniczych i przeciwpożarowych, znajdujących się w zakładzie pracy

Przedstawione przykłady zagadnień, obejmujących okresowe szkolenia BHP grupy pracowniczej, mają formę wykładu z elementami ćwiczeń praktycznych, w skład których wchodzą m.in.:

 • ćwiczenia na fantomie z zastosowaniem maseczek
 • odgrywanie scenek z symulacją pożaru
 • ewakuacją osób znajdujących się na terenie zakładu
 • stosowanie procedur w sytuacji wypadku na stanowisku pracy, w tym udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej

Szkolenie kończy się egzaminem wiedzy z zakresu BHP oraz wydaniem stosownych zaświadczeń.

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress